Dr. Ulrich Bräuel

Rechtsanwalt und Notar a.D.

  • Promotion zum Dr. iur. über Ehrenschutz im politischen Leben
  • Rechtsanwalt seit 1957
  • Notar seit 1970 bis 1987


Kanzlei Fachgebiete Anwälte Dr. Ulrich Bräuel Dr. Eberhard Hoene Dr. Cornelia Hoene Kontakt

 

Leibnizstraße 35 | D-10625 Berlin | Fon 030 / 84 10 7000 | Fax 030 / 84 10 7003